Man bliver aldrig for gammel
til at lære

Pædagogik

Det er Matematikhusets opfattelse, at små børns leg er vigtig for både deres trivsel, udvikling og læring, men jeg mener også, at deltagelse i naturlige daglige aktiviteter sammen med kompetente voksne er et vigtigt element. Derfor arbejder Matematikhuset for, at de matematiske aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes leg og daglige aktiviteter.

Matematik i dagtilbudene?
- ja selvfølgelig, men hvordan?

At arbejde med matematiske aktiviteter i fx børnehaven er et lovkrav, men hvordan gør man det, når der også er et krav om, at børnehavens aktiviteter skal tage udgangspunkt i børnenes leg?
Kan leg og matematik overhovedet forenes?
Matematikhuset er af den opfattelse, at selv helt små børn dagligt

beskæftiger sig med matematik - matematik er en naturlig del af deres hverdag.
Matematikhuset hjælper bl.a. med at skaffe pædagoger den viden, der skal til, så matematik og leg ikke bliver hinandens modsætninger, men en integreret del af hverdagens aktiviteter.

Hvad kan jeg tilbyde

MERE END 25 ÅR SOM UNDERVISER

Jeg har arbejdet med at formidle viden om matematik i mere end 25 år. Størstedelen af de 25 år har været som lærer i folkeskolens yngste klasser, mens jeg i de sidste 5 år også har formidlet viden til mine kollegaer (matematikvejleder for indskolingen), til pædagoger i vuggestue og børnehave og lærerstuderende (gæstelærer på Proffesionshøjskolen Absalon).

Cand.pæd. i didaktik/matematik

I 2016 blev jeg cand.pæd. i didaktik inden for matematik fra Aarhus Universitet.
Ud over fag der direkte knytter sig til didaktik og matematik havde jeg valgfaget Barndom, læring og didaktik for de 0-6 årige.

Mit speciale handlede om forebyg-gelse af matematik-vanskeligheder ved en tidlig indsats i børnehaven, og bestod til dels af et Design Based Research inspireret projekt i en børnehave.

Læs mere