Man bliver aldrig for gammel
til at lære

Pædagogik

Det er Matematikhusets opfattelse, at små børns leg er vigtig for både deres trivsel, udvikling og læring, men jeg mener også, at deltagelse i naturlige daglige aktiviteter sammen med kompetente voksne er et vigtigt element. Derfor arbejder Matematikhuset for, at de matematiske aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes leg og daglige aktiviteter.

Matematik med de mindste?
- ja selvfølgelig, men hvordan?

At arbejde med matematiske aktiviteter i fx børnehaven er et lovkrav, men hvordan gør man det, når der også er et krav om, at børnehavens aktiviteter skal tage udgangspunkt i børnenes leg?
Kan leg og matematik overhovedet forenes?

Hvad gør man, når man som forældre ikke kan hjælpe ens børn med matematisk opmærksomhed eller når lektierne i selv 1. klasse bliver en kamp?

Matematikhuset lænder sig op af forskning, der viser, at selv helt små børn dagligt beskæftiger sig med matematik - matematik er en naturlig del af deres hverdag. Vi skal ”bare” lære at få øje på det, og så bruge det i vores ”arbejde” med børnene.

Det kræver øvelse og uddannelse at se matematikken i børnenes hverdag, og dermed uddannelse for at kunne støtte deres udvikling.

En norsk undersøgelse viser, at pædagogstuderende der undervises i tidlig matematik, er ca. 3 gange bedre til at få øje på børnenes brug af matematik, end studerende der ikke gør. Matematikhuset hjælper bl.a. med at skaffe pædagoger den viden, der skal til, så de får øje på børnenes brug af matematik, og kan støtte deres naturlige matematiske udvikling. Det kaldes MATEMATISK OPMÆRKSOMHED, og med matematisk opmærksomhed bliver matematik og leg ikke hinandens modsætninger, men en integreret del af hverdagens aktiviteter.

Matematikhusets håb er, at de voksne (både forældre og pædagoger) bliver klædt godt på til matematisk opmærksomhed.

Hvad kan jeg tilbyde

MERE END 30 ÅR SOM UNDERVISER

Jeg har gennem mere end 30 år arbejdet med at formidle viden om matematik. De første mange år var som matematiklærer i folkeskolen, hvor jeg udover at undervise også var matematikvejleder for matematikkollegaerne i indskolingen.

I de sidste par år har jeg undervist lærerstuderende i matematik på læreruddannelsen. Derudover har jeg haft kurser for pædagoger i både vuggestue, børnehave og børnehaveklasse.

Cand.pæd. i didaktik/matematik

I 2016 blev jeg cand.pæd. i didaktik inden for matematik fra Aarhus Universitet. Dvs. at jeg ud over mange års undervisningserfaring også har en solid teoretisk viden om, hvordan læring af matematik bedst sker. Og med valgfaget Barndom, læring og didaktik for de 0-6 årige har jeg særlig viden om små børns matematiske udvikling og læring.

Mit speciale handlede om forebyg-gelse af matematik-vanskeligheder ved en tidlig indsats i børnehaven, og bestod til dels af et Design Based Research inspireret projekt i en børnehave.

Læs mere