Man bliver aldrig for gammel
til at lære

Pædagogik

Det er Matematikhusets opfattelse, at små børns leg er vigtig for både deres trivsel, udvikling og læring, men jeg mener også, at deltagelse i naturlige daglige aktiviteter sammen med kompetente voksne er et vigtigt element. Derfor arbejder Matematikhuset for, at de matematiske aktiviteter tager udgangspunkt i børnenes leg og daglige aktiviteter.

Matematik i dagtilbudene?
- ja selvfølgelig, men hvordan?

At arbejde med matematiske aktiviteter i fx børnehaven er et lovkrav, men hvordan gør man det, når der også er et krav om, at børnehavens aktiviteter skal tage udgangspunkt i børnenes leg?
Kan leg og matematik overhovedet forenes?

Matematikhuset lænder sig op af forskning, der viser, at selv helt små børn dagligt beskæftiger sig med matematik - matematik er en naturlig del af deres hverdag. Vi skal ”bare” lære at få øje på det.

Det kræver uddannelse at se matematikken i børnenes hverdag, og dermed uddannelse for at kunne støtte deres udvikling.

En norsk undersøgelse viser, at pædagogstuderende der undervises i tidlig matematik, er ca. 3 gange bedre til at få øje på børnenes brug af matematik, end studerende der ikke gør. Matematikhuset hjælper bl.a. med at skaffe pædagoger den viden, der skal til, så de får øje på børnenes brug af matematik, og kan støtte deres naturlige matematiske udvikling. Det kaldes MATEMATISK OPMÆRKSOMHED, og med matematisk opmærksomhed bliver matematik og leg ikke hinandens modsætninger, men en integreret del af hverdagens aktiviteter.

Matematikhusets håb er, at personalet i danske daginstitutioner bliver klædt godt på til matematisk opmærksomhed.

Hvad kan jeg tilbyde

MERE END 30 ÅR SOM UNDERVISER

Jeg har gennem mere end 30 år arbejdet med at formidle viden om matematik. De første mange år var som matematiklærer i folkeskolen, hvor jeg udover at undervise også var matematikvejleder for matematikkollegaerne i indskolingen.

I de sidste par år har jeg undervist lærerstuderende i matematik på læreruddannelsen. Derudover har jeg haft kurser for pædagoger i både vuggestue, børnehave og børnehaveklasse.

Cand.pæd. i didaktik/matematik

I 2016 blev jeg cand.pæd. i didaktik inden for matematik fra Aarhus Universitet.
Ud over fag der direkte knytter sig til didaktik og matematik havde jeg valgfaget Barndom, læring og didaktik for de 0-6 årige.

Mit speciale handlede om forebyg-gelse af matematik-vanskeligheder ved en tidlig indsats i børnehaven, og bestod til dels af et Design Based Research inspireret projekt i en børnehave.

Læs mere