Vil du vide mere?

Indholdet på denne hjemmeside er ikke nødvendigvis fyldensgørende for, hvad Matematikhuset kan tilbyde.

Vil du/I vide mere om Matematikhuset og dets tilbud, eller har du/I andre behov og interesser end de beskrevne, så send en uforpligtende besked.