Man bliver aldrig for gammel
til at lære

Hvorfor matematik for de små?

Der er 5 gode grunde til at beskæftige sig med de helt små børns matematiske udvikling og læring.

Almendannende

Matematikundervisning kan være med til at udvikle kompetencer, der sætter den enkelte i stand til at mestre dagligdagssituationer.  For små børn kan det fx være at kende dagens rutiner eller at få en kuglebane til at fungere.

Forhindre senere vanskeligheder

Forskning peger på, at en tidlig indsats både kan forhindre senere manglende motivation og interesse for matematik, men også forhindre senere 
matematikvanskeligheder og/eller 
matematikangst.

Medfødt evne

Små børn har en intuitiv fornemmelse for tal, rummelighed og mønstre, og de har en spontan interesse for nogle af matematikkens idéer og bruger disse idéer i deres leg.

Samfundsøkonomisk

Samfundsøkonomisk kan det bedst betale sig med en tidlig indsats.

Lovgivning

Dagtilbudsloven og læreplans temaerne siger man skal beskæftige sig med matematik.