Man bliver aldrig for gammel
til at lære

Hvorfor matematik for de små?

Hvis man vil svare på det spørgsmål, kan man vælge at tage udgangspunkt i lovgivningen/læreplanerne eller den samfunds økonomiske gevinst, men man kan også tage udgangspunkt i børnene og deres behov - og Matematikhusets udgangspunkt er børnene.

Forskningen er ikke i tvivl; selv helt små børn har en intuitiv fornemmelse for tal, rummelighed og mønstre, og de har en spontan interesse for nogle af matematikkens idéer, og bruger bl.a. disse idéer i deres leg. Det er den fornemmelse og interesse for matematik, der skal bevares og udvikles.

Er det ikke synd for børnene?

Jeg mødes tit af holdninger: ”det er synd for børnene, hvis de skal undervises i matematik i børnehaven”. Og jeg er helt enig, det ville være synd for børnene, men Matematikhusets pointe er netop, at vi IKKE skal undervise dagplejebørn eller børnehavebørn i matematik! Vi skal derimod være opmærksomme på børnenes matematiske udvikling, vi skal støtte op om den matematik, der er en helt naturlig del at deres hverdag og leg, og vi skal hjælpe dem, hvis de går i stå i deres naturlige matematiske udvikling.

Matematisk opmærksomhed

Små børn skal IKKE undervises i matematik - de skal have matematisk opmærksomhed.

Matematisk opmærksomhed handler om at få øje på matematikken i børnenes daglige aktiviteter (både i deres leg og når de hjælper med daglige gøremål), at være nysgerrige på matematikken i børnenes aktiviteterne og hjælpe børnene med at udvikle deres medfødte evne for matematikkens idéer.

Desværre er der mange voksne, der ikke får øje på matematikken i børnenes hverdag/leg, og som ikke ønsker matematik som en del af indholdet i en dansk børnehave. De ser matematik som det fag, de blev undervist i, da de gik i skolen - og så kan jeg godt forstå, at de bliver bekymret! Men matematik er meget mere og meget andet end et skolefag. Matematik er en lige så naturlig del af vores liv som sprog er. Ingen sætter dog spørgsmålstegn ved sproglig opmærksomhed eller taler om, at det er synd for børnene, at vi er opmærksomme på deres sproglige udvikling - det er heller ikke synd for børnene, at vi er opmærksomme på deres matematiske udvikling - det er synd for dem, hvis vi ikke er opmærksomme! Vi skal have MATEMATISK OPMÆRKSOMHED på lige fod med sproglig opmærksomhed.

Matematik er almendannende

Forskning peger på, at en tidlig indsats både kan forhindre senere manglende motivation og interesse for matematik, men også forhindre senere matematikvanskeligheder og/eller matematikangst. Men det er ikke kun i forhold til at klare sig i skolen, at vi skal være opmærksomme på børnenes matematiske aktiviteter og udvikling. Det gælder i høj grad også i forhold til at matematik er almendannende, dvs. at matematikken kan være med til at udvikle kompetencer, der sætter den enkelte i stand til at mestre dagligdagssituationer, at klare sig i hverdagen og forstå den verden, vi er en del af. For de små børn kan mestring af dagligdagssituationer set med matematikbriller fx være at have en fornemmelse af, hvornår man bliver hentet eller at få en kuglebane til at fungere.